Teenused

Oleme abiks järgmistele lahendustele:

Pumbamajade rajamine ja hooldus
– Ühepereelamute veevarustus
– Asulate ja kinnisvaraarenduste pumbamajade rajamine.

Veepuhastusseadmete paigaldus ja hooldus
– Rauafiltrid, veepehmendusseadmed- Väävelvesiniku (H2S) ehk soogaasi eemaldamine

Kanalisatsioonirajatiste ehitus ja hooldus
– Immväljakud, heitveepumplad, heitveepuhastusseadmed

Korterelamute tehnosüsteemide renoveerimine
– Kanalisatsiooni, külma- ja soojavee torustike renoveerimine.

Keskküttesüsteemid
– Ühepereelamute katlamajad ja korterelamute soojasõlmed

Sanitaartehnilised tööd
– Eramute ja väikeettevõtete veevarustuse korrastamine.
– Korterite veevarustuse ja küttesüsteemide uuendamine